Strefa zagrozenia wybuchem 22

Dyrektywa ATEX w własnym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Łączy się do produktów przeznaczonych do produkcji w przestrzeniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać surowe wymagania wiążące się nie jedynie do bezpieczeństwa lecz zarówno do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W kwestia przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a też związane z ostatnim wszystkie procedury oceny w pierwszej mierze uzależnione są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym określone wyposażenie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi spełniać określony produkt, aby mógł stanowić wdrażany w okolicach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie wielkie prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Stanowi ich dwie. W liczbie klasie wydobywają się urządzenia, które stawia się w podziemiach kopalni a na powierzchniach, które potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa odnosi się do urządzeń, które sięga się w pozostałych miejscach, ale jakie mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludziach urządzeń robiących w powierzchniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej powszechne wymagania ważna z łatwością odnaleźć w normach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania dopuszczone do praktyki w powierzchniach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić dokładny, widoczny, niezniszczalny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub pojedyncze zaopatrzenia w kierunku zapewnienia współprace z obowiązującymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa informacja ATEX 2014/34/UE.